เปลี่ยนล่าสุด!!! ยศใหม่ล่าสุดของพระราชวงศ์ หลังจากเปลี่ยนรัชกาล ยุคสมัยรัชกาลที่ 10 ที่ประชาชนควรรู้!!

14-1

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี การเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ค ที่ใช้ชื่อว่า คลังประวัติศาสตร์ไทย ได้มีการออกมาให้ข้อมูลรายละเอียดเรื่องของพระราชอิสริยยศใหม่ของพระราชวงศ์ไทย ดังต่อไปนี้

  1. พระราชบุพการีของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ก็คือ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ หลังจากที่มีเปลี่ยนรัชกาลใหม่ พระองค์ก็ทรงมีฐานะเป็น พระชนนี หรือ แม่ของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ดังนั้นพระองค์จะได้รับการถวายพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระศรี (ต้องรอชื่ออย่างเป็นทางการ) บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงหรือที่เรารู้จักกันในนามว่า พระพันปี
  2. พระราชโอรสและพระราชธิดา คือ เมื่อเปลี่ยนรัชกาลก็จะได้รับการอวยยศขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอโดยทันที ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
  3. พระเชษฐภคินี และพระขนิษฐา เจ้านายชั้นนี้จะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ (ถ้าหากว่ามีการพระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์) และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

**ยศพิเศษ1** ตามธรรมเนียมแล้วจะไม่มีการลดพระราชอิสริยยศของเจ้านายในพระราชวงศ์ไทย ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัชกาลไปแล้วก็ตาม นั้นก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชอิสริยยศนี้สูงส่งที่สุดของเจ้านายฝ่ายในแล้ว นั่นก็คือ พระองค์ทรงได้รับสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร 7 ชั้น ซึ่งมีสิทธิ์เสมอเท่ากันกับสมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระบรมราชินีเลยทีเดียว แต่มีความพิเศษสูงอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ มีสิทธิ์ใช้คำพระราชบัญชาในการออกคำสั่งได้

**ยศพิเศษ2** คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในอดีตเจ้านายพระองค์นี้เคยผ่านการเป็นพระวรชายามาก่อนแล้ว ต่อมาจะเป็นพระวรราชาทินัดดามาตุในภายหลังก็ตาม ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนยุคสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทำให้พระองค์ย่อมไม่ได้อยู่ในฐานะแม่ของหลานกษัตริย์พระองค์เก่า แต่เป็นพระชนนี หรือแม่ของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในรัชกาลปัจจุบันแทน ดังนั้นยศนี้จึงเป็นเรื่องยากที่อธิบายออกมาได้

 

*****รอประกาศคำสถาปนาอย่างเป็นทางการ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัย เป็นการส่วนพระองค์*****

 

ปล.บทความที่มีการจัดทำขึ้นมานี้ เป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับการสถาปนาพระยศของราชวงศ์ โดยอ้างอิงจากการสถปนาในอดีตที่เคยมีมา ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยที่ไม่มีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้น

15-1

แหล่งที่มา : iuvclub

เรียบเรียงโดย : Newsfresh